INFORMACJE
Kancelaria w swej działalności korzysta z systemu KomornikSQL.

Poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu OGNIVO wyszukuje rachunki bankowe dłużników, a ponadto posiada elektroniczny dostęp do bazy CEiDG oraz do CEPIK-Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ponadto w celu uzyskania informacji o płatnikach składek odpytuje ZUS w formie elektronicznej.
Kancelaria posiada systemy Komornik-Online oraz Monitor Postępowania Egzekucyjnego, które umożliwiają
wierzycielom poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego
sprawach oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików xml.

Powyższe dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności
prowadzonej przez kancelarię komorniczą